Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

treehill
Reposted fromkattrina kattrina vialexxie lexxie
treehill
3164 5efa
Reposted fromgreens greens vialexxie lexxie

May 28 2017

1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek vialexxie lexxie
treehill
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie

May 22 2017

treehill
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
My condition is not unhappiness, but it is also not happiness, not indifference, not weakness, not fatigue, not another interest – so what is it then?
Franz Kafka, Diaries of Franz Kafka
Reposted fromenyopax enyopax vialexxie lexxie

April 26 2017

treehill
9820 708a
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold vialexxie lexxie

April 07 2017

treehill
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

April 04 2017

treehill
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść ~ Katarzyna Wołyniec
— konkretnie jeden numer i jeden adres

April 02 2017

treehill
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viazoozia zoozia

March 27 2017

treehill

Reposted frompannakojot pannakojot vialexxie lexxie

March 26 2017

treehill
Play fullscreen
The most beautiful...

March 25 2017

treehill

March 14 2017

treehill
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

March 13 2017

5310 eada 500
Reposted fromerial erial viadefinicjamilosci definicjamilosci

March 12 2017

9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie

March 03 2017

treehill
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
treehill
1966 3899
Reposted fromzatora zatora vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl