Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

treehill
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

March 13 2017

5310 eada 500
Reposted fromerial erial viadefinicjamilosci definicjamilosci

March 12 2017

9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie

March 03 2017

treehill
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
treehill
1966 3899
Reposted fromzatora zatora vialexxie lexxie
treehill
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4483 a65a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
treehill
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
treehill
treehill
treehill
4504 a3aa
2705 656b
treehill
You have such a February face,
So full of frost, of storm, and cloudiness.
— Don Pedro to Benedick, in Shakespeare’s Much Ado About Nothing 5.4.41-42
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaczarnakawa czarnakawa
I realized I was thinking of you, and I began to wonder how long you’d been on my mind. Then it occurred to me:
Since I met you, you’ve never left.
— what you do to me
Reposted fromanananana anananana viaczarnakawa czarnakawa
4502 0005
treehill
2897 6752

February 26 2017

treehill
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
treehill
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaanorexianervosa anorexianervosa
treehill
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl