Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

treehill
treehill
0525 382a
jestem Chandlerem
Reposted fromjoannna joannna vialexxie lexxie
treehill
2602 9e97 500
Reposted fromvaka vaka vialexxie lexxie
treehill
4785 7cdc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialexxie lexxie

October 15 2017

October 03 2017

treehill
6635 f09f 500
Reposted frommyrla myrla vialexxie lexxie
6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie
treehill
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 16 2017

treehill

July 11 2017

treehill
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie

July 04 2017

treehill
3164 5efa
Reposted fromgreens greens vialexxie lexxie
treehill
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viainsanedreamer insanedreamer
treehill
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavigil vigil

July 01 2017

treehill
Reposted fromkattrina kattrina vialexxie lexxie
treehill
3164 5efa
Reposted fromgreens greens vialexxie lexxie

May 28 2017

1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek vialexxie lexxie
treehill
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie

May 22 2017

treehill
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
My condition is not unhappiness, but it is also not happiness, not indifference, not weakness, not fatigue, not another interest – so what is it then?
Franz Kafka, Diaries of Franz Kafka
Reposted fromenyopax enyopax vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl