Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

treehill
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

April 04 2017

treehill
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść ~ Katarzyna Wołyniec
— konkretnie jeden numer i jeden adres

April 02 2017

treehill
Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viazoozia zoozia

March 27 2017

treehill

Reposted frompannakojot pannakojot vialexxie lexxie

March 26 2017

treehill
Play fullscreen
The most beautiful...

March 25 2017

treehill

March 14 2017

treehill
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

March 13 2017

5310 eada 500
Reposted fromerial erial viadefinicjamilosci definicjamilosci

March 12 2017

9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie

March 03 2017

treehill
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
treehill
1966 3899
Reposted fromzatora zatora vialexxie lexxie
treehill
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4483 a65a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
treehill
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
treehill
treehill
treehill
4504 a3aa
2705 656b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl